keräilijöiden tiede ja teknologia


Tähän on kerätty Luonnonhistorian killan ja Coventryn hallintojen keräämiä faktoja tai vahvoja oletuksia Keräilijöiden tieteestä ja teknologiasta.

Aikalinjat


On olemassa toisistaan erillisiä aikalinjoja. Niiden historiat poikkeavat toisistaan. Niiden välillä on mahdollista matkustaa. Tunnettujen aikalinjojen aika etenee samassa tahdissa (havaintoja 25 vuoden ajalta). Aikalinjojen määrä on tuntematon.

Tunnettujen aikalinjojen olot näyttävät olevan geologiseen skaalaan asti identtisiä keskenään. Maailmoiden välisiä eroja esiintyy vain viimeisten joidenkin kymmenien tuhansien vuosien aikana tapahtuneissa asioissa. Tämä tarkoittaa, että eroja näkyy ekologisella ja antropologisella skaalalla.

Aikalinjojen luetteloa

Jotkut aikalinjat ovat lähes mahdottomia erottaa toisistaan historian perusteella ja vaikuttavat enemmän suoranaiselta matkalta ajassa (lähde: itsenäinen havainto).

Aikalinjojen välisen matkustamisen teoria


Vahvaa spekulaatiota: Aikamatkustus toimii rinnakkaistodellisuuksien välillä kvanttitunneloinnilla. Kvanttimekaniikan monimaailmatulkinnan mukaan tällainen on mahdollista mutta vaatii normaalioloissa valtavasti energiaa tai käsittämättömän pitkiä aikoja.

Aikalinjojen välisessä matkustamisessa näyttää pätevän planeetan tasolla yhteinen aika- ja paikkareferenssi: aikalinjasta toiseen siirtyvä kohde päätyy toisessa aikalinjassa samaan kohtaan planeettaa mistä lähtikin. Maailmankaikkeuden kannalta tässä tapahtuu huomattava spatiaalinen siirtymä esim. suhteessa matkustajan etäisyyteen muista planeetoista tai Auringosta. Tällainen referenssi ei seuraa mistään tunnetun fysiikan periaatteesta joten on pääteltävä että tässä vaikuttaa jokin voima jota ei lainkaan vielä tunneta.

Aikalinjojen välisen matkustamisen käytäntö


Aikalinjojen välillä matkustetaan Keräilijöiden laitteella. Keräilijöillä on ollut teknologia hallussaan ainakin 26 vuotta. Kaukaisin havaittu aikamatkustaja ilmoitti tulleensa vuodesta 2001. (lähde: Pauline Gale)

Keräilijöiden laitteen ytimessä on moottori jonka tomintaperiaate on tuntematon, erittäin tehokas akku ja kaksi redundanttia tieokonejärjestelmää. Yksittäinen laite ei pysty menemään minne tahansa, mutta on implikoitu että tämä on ohjelmallinen rajoitus. (lähde: Chang-niminen Keräilijä).


CategoryTausta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki