Revision [1207]

This is an old revision of SicSemper016 made by AdminDare on 2010-10-10 22:14:54.

 

016: Dixie-2


<-- 015: Luottamus - 017:-->

"Teillähän oli subkvanta-kuljetin?"
- Srina Varivanish, Infinity Search & Rescuen työntekijä

 


Ylänkö, Malakan niemimaa, tuntematon maailma, 25.10. 1492 CE


Pelinjohtajan mietintöjä


Päätin sitten, että loittoryhmän seikkailut muodostavat jakson 16. Oikeasti tämä koostuu kahdesta pelikerrasta - 10.10. 2010 pelatun pelin jälkipuolesta, ja toivon mukaan 25.10. pelatusta tokasta osasta.


<-- 015: Luottamus - 017:-->


CategoryPelit
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki