rakentamisen talo


Tämä talo koostuu insinööreistä, puusepistä ja muista käytännön ihmisistä, ja se rakentaa mm. taloja, vaunuja ja laitureita.

Fatimah bint-Sezud - Talon nykyinen pää, arabiankielinen kaivospäällikkö Jernfellillä.
 

| Georges Avac - Fatimahin puoliso, seppä Jernfellillä.
 

| Marcus Sangianus Rosso - Rooman valtakunnan vuodesta 2623 AUC saapunut 30-vuotias iberialainen vaununrakentaja ja insinööri.
 Viktoria Hustveit oli talon aiempi pää ennen siirtymistään Tiedon taloon.CategoryCoventry - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki