jernfell


Jernfell on vuonna 18 CL avattu rautakaivos. Se sijaitsee 30 kilometriä pohjoiseen Coventryn kylästä, viidakkoon raivatun kapean kärrypolun päässä. Kaivoksesta saadaan rautaa ja tinaa. Siitä vastaa Rakentamisen talo.

Kaivossiirtokunta koostuu kukkulan kylkeen kaivetusta ja räjäytetystä avolouhoksesta sekä muutamasta kaivostunnelista. Varsinaisen kaivoksen lisäksi Jernfellissä on pari taloa: kaivostyöntekijöiden asuinrakennukset, pätsi sekä ahjo. Louhittu malmi erotetaan pätsissä kankiraudaksi ennen kuin se kuljetetaan kylään. Jernfell saa ruokansa Coventrylta ja se pitää yhteyttä kylään kirjekyyhkyillä.

Kaivoksissa työskentelee monesti Rangaistuksen taloon määrättyjä coventrylaisia mutta myös monia vapaaehtoisia. Työ on raskasta mutta palkitsevaa: kaivostyöläiset saavat palkkana rautaa joka on harvinaista ja käyttökelpoista.

Vastikään kävi ilmi, että Jernfell on toiminut joitakin kuukausia minimimiehityksellä ja että Rakentamisen talon pää Viktoria Hustveit ei olekaan itse valvomassa kaivostöitä.CategoryCoventry
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki