Revision [1980]

This is an old revision of WeltErstereich made by AdminDare on 2011-09-14 11:15:15.

 

welt erste reich


Paikallinen aika: 1218
Ensiesiintyminen: Mily: Diplomaatin vanhin tehtävä
Parakvanttitaso: Tuntematon

Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta 1200-luvulla. Historian poikkeavuudet epäselviä - ilmeisesti keisari Friedrich I Barbarossa suoriutui 1100-luvun lopun ristiretkistään paljon paremmin ja tuloksena syntynyt keisarikunta on vahvempi kuin useimmissa maailmoissa tunnettu tuon ajan keisarikunta.

SS Rabedivision on vaikuttanut tässä maailmassa kolmisen vuotta. Coventryn pakolaiset saapuivat tänne helmikuussa 1218 ja asettuivat Helvetian maakuntaan, Ginevran kaupunkiin Ginevrajärven rannalle.


CategoryMaailmat
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki