schatzgräberit


Schatzgräbereitä

Schatzgräberit ovat Coventrylle| muualta päätynyt alakulttuuri joka kylässä on ottanut joitakin uskonnollisen tai ideologisen salaseuran piirteitä.

Alunperin schatzgräberit olivat kolme vuonna 16 CL saapunutta saksalaista vuodesta 1993. Nimeltään Samson, Mily Bruschlaf ja Adi Toxin he olivat kotoisin maailmasta jossa koko läntinen Saksa oli radioaktiivinen ja myrkyllinen raunioalue, ja nämä kolme miestä olivat elättäneet itsensä alakulttuurissa joka ryösteli raunioista arvokasta tavaraa. Alakulttuurin jäseniä kutsuttiin schatzgräbereiksi ja he pukeutuivat raskaisiin suojapukuihin retkillään.

Coventryyn päädyttyään nämä kolme eivät päästäneet irti aiemmasta elämästään vaan rakensivat alkeellisista aineksista saman näköiset suojapuvut. Kolmikko väitti päätyneensä Coventrylle tapettuaan Keräilijän ja he alkoivat kerätä kiinnostuneita kuulijoita kertoessaan miten Keräilijät voisi tunnistaa. Schatzgräbereiden mielestä Keräilijät pitäisi etsiä Coventrysta ja pakottaa paljastamaan keino päästä pois täältä. He eivät muutenkaan eläneet kovin rauhanomaisesti vaan olivat usein vaikeuksissa sotilaiden kanssa.

Schatzgräbereiden suosio päättyi kun Sollshausin| talossa asunut Adi Toxin murhasi Hilda Weer -nimisen talokumppaninsa ilmeisesti osana epäonnistunutta raiskausyritystä. Toxin hirtettiin, muut Schatzgräberit viettivät tovin Rangaistuksen talossa ja päällikkö Kheruef määräsi heidän pukunsa sekä ideologiansa laittomiksi.

Kuitenkin schatzgräbereiden ajatukset jäivät elämään monien coventrylaisten mielessä. Lähes seitsemän vuoden ajan varsinaisia pukeutuneita schatzgräbereitä ei nähty, ennenkuin kolme nahkapukuja käyttävää hiipparia hyökkäsi Julien Levasseurin kimppuun CL 27 tämän julkaistua The Exile -lehdessä kirjoituksen jossa kertoi matkustamisesta Keräilijöiden aikakoneella.


CategoryTausta - CategoryCoventry
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki