saitotin talo


Afrikkalainen talo jossa puhutaan pääasiassa maasaita.

Saitoti Mwamba - Coventryn ensimmäisiin asukkaisiin kuuluva maasai, hyvin vanha ja kuluneen oloinen mutta karismaattinen.
 

Jumapii Mwamba - Coventryn ensimmäisiin asukkaisiin kuuluva maasai, entinen palkkasoturi Rooman valtakunnan etelärajan takaa vuodesta 2600 AUC. Taitava metsästäjä ja viidakonkävijä, iältään yli 40.
 

Jara - Rooman legioonien mukana kulkenut orja vuodesta 926 AUC. Oli mukana schatzgräber-hyökkäyksessä Julienia vastan toukokuussa 27 ja tuli karkoitetuksi.
 CategoryCoventry - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki