ss rabedivision


SS Rabedivision ("korppidivisioona") on Vaterlandista kotoisin oleva sotilasorganisaatio. Se on osa maailmansa natsipuolueen sotilassiipeä, mutta sen toiminta on monelta osin salaista. Rabedivisionilla on hallussaan teknologiaa maailmojenväliseen matkustamiseen.

hierarkiaa


Rabedivisionin toimintarakennetta tunnetaan vain vähän, ja oikeastaan ainoastaan sen Bisanzin tukikohdan osalta.
henkilöitä


päällystöä

Obersturmführer Dietlinde Janz - 30-vuotias taistelujaoksen yliluutnantti, joka oli komennuksella Dixie-2:n Hong Kongissa ja tapasi coventrylaiset siellä. Laati coventrylaisten kanssa sopimuksen yhteistyöstä, turvapaikasta ja aikamatketeknologian luovuttamisesta.
 

Hauptsturmführer Olecek Rucinsky - Nelikymppinen tiedajaoksen kapteeni, toimi diplomaattina coventrylaisten parissa CLF:llä parin viikon ajan.
 

Jorge Ramirez - Espanjalaissyntyinen diplomaatti.
 


sotilaita

Heinrich Vogl - Kommando ja taistelusukeltaja, Dietlinde Janzin adjutantti. Andamaanienmeren taisteluun osallistuneen SS-kommandoryhmän harvoja eloonjääneitä.
 

Fred Forester - Amerikkalaissyntyinen sotilas, vähäpuheinen ja juro.
 


muita

Carsten Qvist - Insinöörifyysikko.
 

Theobald Dreher - Matemaatikko.
 


teknologia


Rabedivision on kopioinut maailmanvälisen matkustamisen Infinityltä. Se on rakentanut Infinityn kuljettimen kanssa samalla periaatteella toimivan maailmanportin, jonka läpi se voi kuljettaa ihmisiä ja kalustoa. Maailmanportin on toistaiseksi havaittu tavoittavan vain parakvanttitaso 3:n maailmoja.

Maailmanportti on suurempi ja enemmän energiaa kuluttava kuin Infinityn pienet kuljettimet, ja sen läpi kulkeminen altistaa muutaman mSv:n säteilyannokselle. Rabedivisionin todellinen ongelma on kuitenkin tietotekninen: siltä puuttuu Infinityn koordinaatistojärjestelmä ja tuloksena se joutuu jäjittämään uusia maailmoja yrityksen ja erehdyksen kautta.

maailmoja


Rabedivision on myöntänyt tavoittavansa puoli tusinaa vaihtoehtomaailmaa. Näistä tunnetaan seuraavat:

Erste Reich - 1200-luvun Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, jonne coventrylaiset on piilotettu.

Welt Sonnenaufgang - Dixie-2, 1960-luku, teknisesti edistynein tavoitetuista maailmoista

Orient - 1700-luvun alku, maailma jossa Kiinalla ja Euroopalla on läheisemmät kauppasuhteet.

Kalzeit - Maailma, jossa käynnissä on jääkausi.

Ausbruch - 1600-luku

4492 - Coventry?


CategoryVaterland - CategoryRyhmat
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki