novaja siperyia


Novaja Siperiya on Coventryn suurin venäläisistä koostuva talo. Kaikki sen väki ei ole tiukasti puhuen venäläisiä, mutta talon kulttuuri on ehdottoman venäläinen. Talo saa elantonsa maanviljelystä.


Vladimir Pavelovich Iljushin - Vuodesta 1790 Coventryyn päätynyt merimies ja kauppias, kotoisin Arkangelista. Talon pää, iältään noin 60, Coventrylla 22 vuotta.
 

Serrg Karyshkin - Moskovalainen kaupunkimiliisi vuodesta 1862, noin 50v, Coventrylla 19 vuotta.
 

Pjotr Pjotrovich Zili - "Ulkomaankirjeenvaihtaja" vuodesta 1971, 40-50- vuotias mies joka puhuu vähän mutta kuuntelee tarkasti, Coventrylla 13 vuotta. Kotoisin maailmasta jossa Ranskan kuningaskunta, Englanti ja Preussi käyvät yhdessä sotaa Venäjää vastaan 1960-luvulta alkaen.
 

Igjar Garaldovich - Kolmikymppinen entinen laivanrakentajan oppilas, todella omituinen korostus ja alkuperä jossain myöhäiskeskiajalla. Coventrylla 10 vuotta.
 

Michelle Balov - Australialainen mutta venäläissukuinen 40-vuotias nainen, aiempi kotirouva, Pjotr Pjotrovichin puoliso, vuodesta 1996, Coventrylla 8 vuotta.
 

Olena Levishenka - 30-vuotias kriminjuutalainen, jostain omituisesta kiinalaisesta vuodesta jonka arveltiin vastaavan 1800-lukua. Äänekäs ja fyysisesti hyvin tungettelevainen. Coventrylla 4 vuotta.
 CategoryCoventry - CategoryTalot
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki