Wiki source for NovajaSiperiya


Show raw source

====novaja siperyia====

Novaja Siperiya on Coventryn suurin venäläisistä koostuva talo. Kaikki sen väki ei ole tiukasti puhuen venäläisiä, mutta talon kulttuuri on ehdottoman venäläinen. Talo saa elantonsa maanviljelystä.


""<a href="images/vladimir.jpg"><img src="images/vladimir.jpg" width=100 align=left></a>""//Vladimir Pavelovich Iljushin// - Vuodesta 1790 Coventryyn päätynyt merimies ja kauppias, kotoisin Arkangelista. Talon pää, iältään noin 60, Coventrylla 22 vuotta.
::c::
""<a href="images/serrg.jpg"><img src="images/serrg.jpg" width=100 align=left></a>""//Serrg Karyshkin// - Moskovalainen kaupunkimiliisi vuodesta 1862, noin 50v, Coventrylla 19 vuotta.
::c::
""<a href="images/pjotr.jpg"><img src="images/pjotr.jpg" width=100 align=left></a>""//Pjotr Pjotrovich Zili// - "Ulkomaankirjeenvaihtaja" vuodesta 1971, 40-50- vuotias mies joka puhuu vähän mutta kuuntelee tarkasti, Coventrylla 13 vuotta. Kotoisin maailmasta jossa Ranskan kuningaskunta, Englanti ja Preussi käyvät yhdessä sotaa Venäjää vastaan 1960-luvulta alkaen.
::c::
""<a href="images/igjar.jpg"><img src="images/igjar.jpg" width=100 align=left></a>""//Igjar Garaldovich// - Kolmikymppinen entinen laivanrakentajan oppilas, todella omituinen korostus ja alkuperä jossain myöhäiskeskiajalla. Coventrylla 10 vuotta.
::c::
""<a href="images/michelle_balov.jpg"><img src="images/michelle_balov.jpg" width=100 align=left></a>""//Michelle Balov// - Australialainen mutta venäläissukuinen 40-vuotias nainen, aiempi kotirouva, Pjotr Pjotrovichin puoliso, vuodesta 1996, Coventrylla 8 vuotta.
::c::
""<a href="images/olena.jpg"><img src="images/olena.jpg" width=100 align=left></a>""//Olena Levishenka// - 30-vuotias kriminjuutalainen, jostain omituisesta kiinalaisesta vuodesta jonka arveltiin vastaavan 1800-lukua. Äänekäs ja fyysisesti hyvin tungettelevainen. Coventrylla 4 vuotta.
::c::

----
CategoryCoventry - CategoryTalot
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki