kuantanin alamaailma


Kuantanin alamaailman tavattuja henkilöitä.

Lili Fu - 40-vuotias kiinalainen, alamaailman vaikuttaja, jolla on ilmeisesti suuri lapsikatras.
 

Jin-woo Fu - Yksi Lilin useista pojista.
 

Chiung Ti - Toisesta silmästään sokea kiinalainen satamarosvo, ehkä 30-vuotias, Lili Fun organisaatiossa.
 CategoryDixie2
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki