Wiki source for KuantaninAlamaailma


Show raw source

===kuantanin alamaailma===

Kuantanin alamaailman tavattuja henkilöitä.

""<a href="images/lili_fu.jpg"><img src="images/lili_fu.jpg" width=100 align=left></a>""//Lili Fu// - 40-vuotias kiinalainen, alamaailman vaikuttaja, jolla on ilmeisesti suuri lapsikatras.
::c::
""<a href="images/jin-woo_fu.jpg"><img src="images/jin-woo_fu.jpg" width=100 align=left></a>""//Jin-woo Fu// - Yksi Lilin useista pojista.
::c::
""<a href="images/chiung_ti.jpg"><img src="images/chiung_ti.jpg" width=100 align=left></a>""//Chiung Ti// - Toisesta silmästään sokea kiinalainen satamarosvo, ehkä 30-vuotias, Lili Fun organisaatiossa.
::c::

----
CategoryDixie2
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki