pelaajan opas infinityyn


Infinity Unlimited
Tämä sivu sisältää erittäin lyhyen johdannon maailmaan Infinity-faktion pelaajille. Se on kirjoitettu lähinnä Infinityn työntekijän näkökulmasta. Tavalliselle vuoden 2029 asukkaalle nämä kaikki asiat ovat kyllä tiedossa, mutta parakroninen matkustaminen ei ole hänelle juurikaan sen merkityksellisempi asia kuin vaikkapa avaruusmatkailu olisi nykyihmiselle (tosin paraturismi on kyllä halvempaa kuin avaruusturismi).

Van Zandt ja parakroninen matkustaminen


1998 itävaltalainen fyysikko nimeltä Paul Van Zandt keksi parakronisen matkustamisen - keinon matkustaa rinnakkaistodellisuuksiin. Tämä keksintö mullisti maailman. Van Zandt perusti yhtiön nimeltä Infinity Unlimited joka läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa alkoi kartoittaa ja hyödyntää rinnakkaistodellisuuksia.

Nyt on vuosi 2029. 30 vuoden ajan Infinity on rikastuttanut Maapalloa (tai yhtä monista maapalloista, alkuperämaailmaansa joka tunnetaan nimellä Kotilinja) kaupalla ja tieteellä todellisuuksien välissä. Rinnakkaistodellisuuksien välissä matkustaminen on pidetty salassa muiden todellisuuksien väeltä ja Infinity valvoo kaikkea liikennettä maailmasta toiseen.

Rinnakkaismaailmat


Rinnakkaismaailmoja tai paralleeleja on teoriassa ääretön määrä. Kuitenkin jotta niihin pääsisi ne on ensin löydettävä kahdeksanulotteisesta koordinaatistosta. Tällä hetkellä paralleeleja tunnetaan ehkä 200; uusia löytyy pari vuodessa. Äärettömän monista maailmoista vain ehkä joidenkin tuhansien arvellaan olevan tavoitettavissa nykyaikaisilla parakronisilla matkustuskeinoilla.

Rinnakkaismaailmat sijaitsevat erilaisilla energiatasoilla, joita kutsutaan parakvanttitasoiksi tai pelkästään kvanttitasoiksi (usein vaan quantum tai Q). Infinity pystyy matkustamaan parhaimmillaan kahden kvanttitason päähän kotoaan. Infinityn Kotilinja sijaitsee Q5:llä, ja Infinity voi matkustaa välillä Q3 - Q7.

Kaavio parakvanttitasoista, sekä joitakin maailmoja näillä tasoilla

Rinnakkaismaailmat ovat kaikki Maapalloja, eri kohdissa historiaa ja hieman erilaisen historian tuloksenakin. On maailmoja joilla ihminen ei koskaan eriytynyt suurista apinoista. On maailmoja joissa Napoleon valloitti Euroopan. On maailmoja jotka ovat kokeneet suuren asteroidi-iskun ja muuttuneet elinkelvottomiksi. Kaikki rinnakkaismaailmat ovat paikalliselta ajaltaan jäljessä Kotilinjaa, kymmeniä, satoja tai tuhansia vuosia.

Kaiut


Jotkut paralleelit eivät tunnu poikkeavan lainkaan Kotilinjan historiasta, vaan ovat suoraan otoksia menneisyydestä, pienintä piirtoa myöten (?) identtisiä Kotilinjan kanssa. Näitä kutsutaan kaiuiksi . Kaiut sijaitsevat kaikki Q6:lla. Joidenkin paikallinen aika on tuhansia vuosia Kotilinjaa jäljessä, joidenkin vain parikymmentä vuotta.

Kaiut eivät ole vakaita. Jos niillä tapahtuu muutoksia jotka saavat ne poikkeamaan Kotilinjan historiasta, ne lakkaavat olemasta kaikuja, ja liukuvat pois Q6:lta. Syytä tähän ei tiedetä, mutta tulokset ovat ilmeisiä: kaiut saattavat kadota Infinityn ulottuvilta.

Parakroninen matkustaminen


Infinity valvoo kaikkea parakronista matkustamista. Matkustamiseen tarvitaan kuljetin ja pidempiä matkoja varten myös projektori. Projektori istuu paikallaan ja lähettää kuljettimen kohdemaailmaansa. Ilman projektoria kuljetin voi liikkua vain samalla kvanttitasolla olevien maailmojen välillä; projektorin avulla se voi siirtyä jopa kahden kvanttitason päähän. Useimmat kuljettimet on kovakoodattu pääsemään vain tiettyihin rinnakkaistodellisuuksiin.

Projektori voi joko lähettää tai vastaanottaa; se ei voi siirtää kuljetinta maailmasta toiseen tuomatta sitä ensin itsensä luokse. Projektorit eivät toimi kuin Kotilinjalla. Syitä tähän ei vielä ymmärretä. Koska muut kuin samassa kvanttitasossa tapahtuvat siirrot vaativat projektorin, suurin osa matkustamisesta tapahtuu aina Kotilinjan kautta.

Pienimmät kuljettimet voivat kuljettaa vain pari ihmistä, suurimmat satoja tonneja. Kuljettimet ovat tyypillisesti suljettuja laatikoita. Parakroninen matkustaminen tapahtuu hetkessä, tosin maailmasta toiseen siirtymistä edeltää aina parinkymmenen minuutin tai parin tunnin mittainen laskenta. Kuljettaminen vaatii paljon tehoa.

Parakroninen kuljetin kulkee ainoastaan maailmojen välillä; se saapuu rinnakkaismaailmassa samaan paikkaan mistä lähtikin. Parakronisiin kuljettimiin on hyvin vaikea rakentaa itsenäistä liikkumiskapasiteettia ja yleensä kuljettimet ovatkin normaalin liikkumisen kannalta parakkeja joita kuljetetaan tarvittaessa rekoilla tai laivoilla.

Infinityn rooli


Infinity harjoittaa tieteellistä, humanitääristä ja kaupallista toimintaa rinnakkaistodellisuuksissa. Se tekee tämän kuitenkin tarkkaan varjellen parakronisen matkailun salaisuutta. Tarkemmin: rinnakkaistodellisuuksien ihmisille ei saa edes kertoa että parakroninen matkustaminen on mahdollista. Infinityn työntekijät esiintyvät paikallisina kulkiessaan toisissa maailmoissa. Koska salaisuuden säilyttäminen on tärkeää, parakronista matkailua rajoitetaan tarkasti: toisissa maailmoissa käy kyllä muitakin kuin Infinityn työntekijöitä, mutta valvotuissa olosuhteissa. Johtuen kaikujen epävakaudesta niillä ei koskaan käy muita kuin Infinityn erikoiskoulutettuja edustajia jotka ovat harjaantuneet toimimaan nimenomaan kyseisessä historian vaiheessa.
Infinity ei ole maailman valtias, mutta se hallitsee teknologiaa josta koko maailma on riippuvainen. Toisaalta se hallinnoi tätä yhteistyössä YK:n kanssa; YK suojelee Infinityä kansallisvaltioiden lyhytnäköisiltä pyrkimyksiltä ja vastaavasti Infinity toteuttaa YK:n mandaattia.

Infinityn palveluksessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Näistä jokunen tuhat on varsinaisia todellisuuksienvälisiä agentteja, jotka käyvät kauppaa, tutkivat, kartoittavat, puuttuvat ja tarvittaessa sotivat rinnakkaistodellisuuksilla Kotilinjan laskuun.

Kotilinja


Parakronisen matkailun hyödyntäminen ja YK:n aktiivinen rooli ovat korjanneet maailmaa paljon parempaan suuntaan uuden vuosituhannen alusta alkaen. Ei Kotilinja maanpäällinen paratiisi ole, mutta globaalin sodan uhka, nälänhätä tai valtava sosiaalinen eriarvoisuus ovat enimmäkseen historiaa. Useimpien ihmisten perustarpeet pystytään tyydyttämään ja vaikka valtioilla on edelleen paljon keskinäisiä erimielisyyksiä, ne puhkeavat huomattavasti harvemmin sodiksi. 21. vuosisadan alkupuoli onkin Kotilinjalla oikeastaan ennennäkemättömän maailmanlaajuisen hyvinvoinnin ja menestyksen aikaa.

Kotilinjan teknologia on niinikään kehittynyt. Uusia mullistavia energianlähteitä ei ole kehitetty, mutta fossiilisia polttoaineita pystytään kuljettamaan tyhjiltä rinnakkaismaailmoilta ja vastaavasti jätteet voidaan kumota katastrofin kokeneisiin ja elinkelvottomiin maailmoihin.

Paljon menneisyyden virheitä on vielä korjaamatta, ja joillakin rinnakkaismaailmoilla Kotilinja on miltei sodassa - olkoonkin että tämän taistelut eivät kosketa tavallisia ihmisiä ja sitä käyvät vain korkeasti koulutetut ja motivoituneet Infinityn ja YK:n sotilaat.

Muuta

CategoryTausta - CategoryInfinity
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki