infinityn byrokratia


työntekijä vs. agentti


Infinityn työntekijöitä on kymmeniä tuhansia. Useimmat heistä ovat tavallsia valkokaulustyöläisiä tai tutkijoita, jotka tekevät 7 tunnin työpäivää toimistossa tai varastossa, eivätkä koskaan käy Kotilinjan ulkopuolella.

Infinityn agentteja on paljon vähemmän. Nämä henkilöt ovat läpäisseet Infinity Academyn järjestämän parakronisen agenttikoulutuksen, joka on noin vuoden kestävä asepalvelukseen rinnastettavissa oleva täysipäiväinen kurssi. Se opettaa käytännön selviytymistaitoja ja protokollaa vierailla paralleeleilla, ja sen voi suorittaa vain Infinityn työntekijä, joka tähtää paralleeleilla toimivan agentin tehtäviin. Kurssi on sekä fyysisesti että henkisesti vaativa, mutta antaa hyvät ajattelulliset valmiudet muilla paralleeleilla toimimiseen. Yleensä se suoritetaan alle 30-vuotiaana.

Agenttikurssista on laadittu kevennettyjä versioita erilaisia poikkeustapauksia varten - jos Infinity esim. tarvitsee jonnekin keski-ikäisen erikoisasiantuntijan jolla pitää olla para-agentin toimintavaltuudet, ei tätä kannata lähettää nuorten sankareiden sekaan koko vuodeksi. Kevennetyt kurssit menevät aina poikkeuslupamenettelyn kautta ja oikeiden agenttien mielestä ne eivät todellakaan anna riittäviä valmiuksia monipuoliseen itsenäiseen toimintaan vieraissa maailmossa. Tämä ei toki ole niiden tarkoituskaan: kevennetyn kurssin tarkoituksena on aina jokin spesifinen tehtävä, jota varten kurssi on räätälöity.

matkustusluvat paralleeleille


Kaikilla parakronisesti matkustavilla on viisumi, joka määrittää heidän oikeutensa perillä. Viisumit ovat paralleelikohtaisia: yhdellä henkilöllä voi olla voimassa useita eri viisumeita useille eri paralleeleille.

Oletusarvoisesti Infinityn työntekijällä on D-viisumi kaikkialle, ja hän voi triviaalisti kuitata itselleen viikon C-viisumin lähes minne tahansa, ilman että tätä tarkistetaan mitenkään. Joillekin paralleeleille (esim. kunkin kvanttitason turvaparalleelit) saa matkustaa missä tahansa ongelmatilanteessa vapaasti ilman viisumia - matkasta tehdään jälkeenpäin selvitys, mutta oletuksena on, että jos on syytä epäillä minkäänlaista hätätilannetta, on aina luvallista paeta sitä turvaparalleelille.

Viisumin myöntämisjärjestelmä on sekava ja siinä on valtavasti sääntöjä sekä poikkeuksia. Käytännössä viisumin myöntöoikeus on useimmilla Infinityn toimintapisteillä, mutta nämä ovat ylemmilleen tilivelvollisia myöntämistään viisumeista. Paralleeli-, alue- ja toimintajaoskohtaisia määräyksiä ja rajoituksia löytyy vaikka miten paljon. Oikeasti olennaisin ehdoton sääntö on, että ainoastaan Echo Surveillance voi myöntää viisumeita kaiuille, melkein kaikissa muissa tapauksissa on mahdollista koettaa hakea viisumia ainakin kolmesta tai neljästä eri paikasta.

"AA" - Vapaa pääsy, ei aikarajaa. AA-viisumin haltija ei ole velvollinen antamaan mitään selitystä menemisistään, jättämään suunnitelmaa tai kontaktipistettä. AA-viisumit ovat tavanomaisia Justicen, Contactin, Erikoisjoukkojen, Communicationin, Surveyn, Search & Rescuen tai muiden kriittisissä työtehtävissä olevien käytössä. AA:n matkatavaroita ei myöskään tutkita, he voivat viedä mitä tahansa minne tahansa. AA-viisumin voi saada ainoastaan Infinityn agentti työtehtävällä.

"A" - Rajoittamaton pääsy, ei aikarajaa. A-viisumin haltijat kykenevät itsenäiseen toimintaan paralleelilla. Heidän odotetaan kuitenkin jättävän yhteydenottokeino ja heidän matkatavaransa tarkistetaan. A on tavallisin Infinityn työntekijöiden viisumi jonka saa vain osoittamalla ammattitaitoa kohteessa. A-viisumi liittyy normaalisti aina työtehtävään ja käytännössä edellyttää Infinityn agenttikoulutusta. Yleisin Time Toursin, White Starin tai Infinityn viisumi.

"B" - Orientoitava saapuja, määräaika. Saapuja voi kulkea paralleelilla itsenäisesti, mutta hänen on läpäistävä päivän tai pari kestävä orientaatio hyväksytysti ennen kuin häntä voi päästää paralleelille. Hänen on määräajoin raportoitava sijaintinsa Infinitylle. Ensi kertaa paralleelille saapuvat Infinityn työntekijät tai vastaavat liikkuvat tällä viisumilla. Yleiinen ulkopuolisen kontraktorin, pätevän yliopistotutkijan tai vastaavan viisumi. Ei edellytä Infinityn agenttikoulutusta, mutta edellyttää paralleelikohtaisen B-pätevyyden suorittamisen Infinityn valvomassa koulutuksessa. Koulutus kestää parista viikosta eteenpäin ja maksaa parista tuhannesta dollarista alkaen; siihen sisältyy sekä teoriaa että käytännön harjoitteita kohdeparalleelilla. Tyypillisesti B-pätevyys hankitaan yhdelle tai kahdelle paralleelille ja niitä pidetään yllä; harva tutkija tai kontraktori pääsee reissaamaan itsenäisesti kuin parilla paralleelilla.

"C" - Vierailija, määräaika. "Turistiviisumi". C-viisumin haltijalla ei ole itsenäistä toimintaoikeutta ja hänen on jatkuvasti oltava A-viisumillisen vastuulla. Paraturistien, kyläilevien toimittajien yms. on toimittava tällä viisumilla. Edellyttää yleisluontoisen C-pätevyyden suorittamisen Infinityn valvomassa järjestelmässä - tyypillisesti tämä suoritetaan viikon mittaisena iltakurssina. C-pätevyys ei sisällä käytännön harjoitteita, mutta perillä vierailijan on läpäistävä paralleelikohtainen orientaatio (kestää päivän tai pari).

"D" - Ei kontaktia, määräaika. Henkilöllä ei ole lupaa poistua Infinityn valvomalta alueelta. Nämä ovat mm. paramatkustava huoltohenkilökunta, ilmalaivoista katselevat turistit ja vastaavat. Ei orientaatiovelvollisuutta.

"E" - Emergency, hätäkuljetus, viisumiluokkaa ei määritetty. Jatkuva Infinityn valvonta. Kuten D, mutta lisärajoitteilla. E-viisumin haltija on aina määritettävä uudelleen 24 tunnin sisällä kuljetuksesta.

Viisumirajoja tiedetään rikottavan jonkin verran, vaikka kiinni jäämisestä seuraakin reippaat sakot. Siellä täällä D-viisumien haltijoita saatetaan päästää kontaktiin ei-valvottujen alueiden kanssa ja vaikka nimellisesti B-viisumillisten on aina läpäistävä orientaatio, tätä ei käytännössä tapahdu esim. toistuvasti palaavien akateemikoiden suhteen. Joissain paikoissa C-viisumilla olevat turistit saattavat saada liikkua paljon vapaammin kuin pitäisi, ja etenkin tutkimus- tai kartoitustoiminnassa Infinityn agentit tuon tuostakin käyvät kohdeparalleelilla ensin ja täyttävät paperit vasta jälkeenpäin.


CategoryInfinity - CategoryTausta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki