Revision [345]

This is an old revision of SicSemper001a made by AdminDare on 2009-10-12 23:59:18.

 

Välinäytös: Primum non nocere


"Niihin taloihin, joissa käyn, menen auttaakseni sairaita, tekemättä tahallisesti mitään vääryyttä ja vahinkoa."
- kappale Hippokrateen valasta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki