Revision [767]

This is an old revision of SayidinTalo made by AdminDare on 2010-02-19 00:55:01.

 

sayidin talo


Arabialainen talo, yksi monista.


Sayid bin Mohammad - Talon pää, ehkä nelikymppinen arabimies vuodesta 1971, samasta maailmasta kuin Phil Corso ja Catherine d'Artois.
 

Yasaman - Kolmekymmenvuotias mesopotamialaisshia Bagdadista vuodesta 1805. Kaveriaan Yahyaa maailmaa nähneemmän ja tasaisemman oloinen.
 CategoryTausta - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki