kleineburg


Saksankielinen talo, jonka yhteydessä toimii The Exile -lehden toimitus.

Sarah Baum - New York Timesin toimittaja vuodesta 1984, ajasta joka on teknologisesti tuntuvasti jäljessä tuttua vuotta 1984. Yli 40-vuotias juutalainen nainen jonka päätyö on maanviljely. Sarah on ollut Exilen vetäjä sen perustamisesta lähtien eikä selvästikään ole täysin tyytyväinen siihen että lehti joutuu varomaan yhtään arempia aiheita. Coventrylle Sarah saapui vuonna 7 CL.
 CategoryCoventry - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki