Wiki source for Infinity


Show raw source

====infinity====

**Vaihtoehtoinen nimi:** Kotilinja
**Ensiesiintyminen:** aikalinjaa ei vielä nähty, kalustoa nähty [[SicSemper001| jaksossa 1]]
**Paikallinen aika:** 2028 (Ayelan, Daryan, Julienin ja Leonidin kotiaika +18 vuotta)
**Parakvanttitaso:** 5
**Täältä kotoisin olevia henkilöitä:** Irina Mialewski (Infinityn erikoisjoukot), [[SicSemper012| rouva Aguina]] (Infinity Security), [[SicSemper023| Nu Maung-Maung]] (Infinity Security)

Pisimmällä tulevaisuudessa oleva tunnettu aikalinja. Pääasiassa tämä maailma tunnetaan sieltä käsin toimivan Infinity Unlimited -nimisen organisaation kautta.

===infinity unlimited===

{{image url="images/infinity_logo.jpg" title="Infinity Unlimited"}}
Infinity Unilimited on hallinnut rinnakkaisiin aikalinjoihin matkustamisen ainakin vuodesta 2001 (lähde: [[SicSemper012| Pauline Gale, Coventry]]). On spekuloitu, että he käyttävät tätä hankkiakseen itselleen luonnonvaroja ja olivat vuoteen 2013 mennessä rakentaneet itselleen niukkuuden jälkeisen yhteiskunnan (lähde: [[SicSemper011| Infinityn työntekijän PDA:sta saatu tieto]]). Käytännössä koko tämän ajan he ovat myös kaapanneet ihmisiä rinnakkaisista ajoista [[Coventry]]-nimiselle| rinnakkaismaailmalle.

Infinity on väittänyt toimivansa YK:n mandaatilla (lähde: [[SicSemper014| Irina Mialewski]]) ja kieltämättä sen logossa on viittauksia Yhdistyneisiin kansakuntiin. Sen teknologia ja historia muistuttavat nähdyiltä osilta paljon vuodesta 2009 kaapattujen kotiaikaa, tosin on mainittu että vuonna 2000 Yhdysvaltain presidenttinä oli Al Gore.

===infinityn osastot===

""<img src="images/iu_echo_surveillance_logo.jpg" width=150>""""<img src="images/iu_security_logo.jpg" width=150>""""<img src="images/iu_special_ops_logo.jpg" width=150>""""<img src="images/iu_search_and_rescue_logo.jpg" width=150>""
""<img src="images/iu_communications_logo.jpg" width=150>""""<img src="images/iu_justice_logo.jpg" width=150>""

* [[InfinitynHenkilosto| Tavattua Infinityn henkilöstöä]]

Näiden lisäksi Infinityllä on muitakin osastoja, joista on mainittu //Survey// (joka tekee ensipenetraatioita uusiin aikalinjoihin ja kartoittaa niitä), //Contact// (joka huolehtii yhteyksien rakentamisesta paikallisiin).

**Echo Surveillancen** tunnukset on toistaiseksi havaittu ainoastaan vuoden 2009 Arabiemiirikunnissa olleessa kontissa. Se keskittyy valvomaan kaiuiksi kutsuttuja aikalinjoja, eli aikalinjoja jotka eivät näytä eroavan lainkaan Infinityn omasta menneisyydestä.

**Securityn** tehtävä on toimia vartiointi- ja turvaamistehtävissä kaikissa Infinityn operaatioissa. Se on operoinut Coventryyn saapuvia kuljetuksia ja valvonut [[Dixie2| Dixie-2:n]] Heunggongissa olleen tukikohdan kuljettimen lähtöalustaa. Security on viime kädessä vastuussa Coventryn toiminnasta.

**Special Operations** on Infinityn sotilaallinen siipi perinteisellä komentoketjulla. Se lähetetään paikalle kun tarvitaan varsinaista aseistettua voimaa. Sen sotilaiden on havaittu tunkeutuneen Coventrylle murha-aikeissa. Erikoisjoukkojen sotilaat kantavat kentällä korkean teknologian taistelupanssaria ja järeää aseistusta.

**Search and Rescue** huolehtii pelastusoperaatioista. Se vaikuttaa olevan siviilihallinnollinen yksikkö, joka huolehtii [[Aavikko| aavikkomaailmassa]] olevasta hätäpelastustoiminnosta.

**Communications** oli vastuussa [[Dixie2| Dixie-2:n]] Heunggongin tukikohdasta ja Shiroi Hoshi -hotellista. Sen tehtävä on hoitaa valtaosa kuljetuksista rinnakkaismaailmojen välillä, sekä vastata Infinityn agenttien maailmojen sisäisistä viestintäyhteyksistä.

**Justicen** logo on nähty Shiroi Hoshin yhteydessä olevassa tukikohdassa. Se toimii Infinityn lainvalvontayksikkönä, ja sen työkenttään kuuluu maailmojenvälisten lainrikkojien metsästys. Mm. Coventrysta paenneet ovat Justicen etsittäviä.

===infinityn teknologia===

Vuoden 2028 teknologia on ilmeisen kehittynyttä. Lääketieteen puolella Infinityn etäpisteessä Coventryssa on pystytty regeneroimaan hampaita; oletettavaa on, että täysissä sairaalaoloissa Infinity pystyy vielä parempaan.

* [[InfinitynSotilaskalusto| Sotilaskalusto]]
* [[Aikamatkailu| Aikalinjojen välinen matkustaminen]]

Tietotekniikassa käyttöliittymästandardi on nimeltään UMPUI (Ubiquitous Mobile Personal User Interface), yleisstandardi laitteille taskutietokoneista työpöytäjärjestelmiin. UMPUI perustuu käyttökokemuksen voimakkaalle personoinnille ja saman käyttöprofiilin mutkattomalle siirtymiselle laitteesta toiseen (lähde: [[SicSemper001| Sonyn valmistaman UMPUI-kannettavan käyttöjärjestelmän tervetulotoivotus]]).

----
CategoryMaailmat - CategoryRyhmat
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki