eksyneiden talo


Espanjankielinen talo, jonka asukkailla ei kuitenkaan ole espanjalaista kulttuuri-identiteettiä; enimmäkseen espanjan siirtomaiden ihmisiä.


CategoryTalot - CategoryCoventry
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki