Revision [2158]

This is an old revision of Dixie2 made by AdminDare on 2012-01-16 10:22:07.

 

dixie-2


Ensiesiintyminen: Jakso 16
Täältä kotoisin olevia coventrylaisia: Hyotaru Tojo (Japani), Lu Liao (Mantsuria), Eva de la Rosa (Argentina)
Rabedivisionin luokittelu: Welt Sonnenaufgang, löydetty 2008 AD

(Infinity Unlimitedin Search & Rescuen toimittama kuvaus loittoryhmälle näiden pyytäessä)Parakvanttitaso: 3
Paikallinen aika: 1964 1967 (Kotilinja -61 vuotta)
Luokittelu: P6
Löydetty: 2010
Ensimmäinen tunnettu divergenssipiste: 1863, Yhdysvaltain sisällissota: kenraali Stonewall Jackson ei kuole vaan johtaa kenraali Robert Leen kanssa Etelävaltiot voittoon Gettysburgin taistelussa.


Merkittävät sivilisaatiot: Länsimainen (multipolaarinen), itämainen (kolonialistinen imperiumi)

Valtiomahdit: Constates (korpokratia, Pohjois-Amerikka), Argentina (edustuksellinen demokratia, Etelä-Amerikka), Japani (monarkia, Itä-Aasia)

Tärkeät kielet: Englanti (amerikkalainen, paikallisessa sanavarastossa lainasanoja espanjassa, melko vähäinen kielellinen liukuma), espanja (eteläamerikkalainen, suuri kielellinen liukuma), japani (kotilinjan kielellinen liukuma puuttuu, vanhakantainen versio)

Tieteellis-teknologinen yleiskuva: Teollistunut yhteiskunta johtavissa valtioissa, syrjäseuduilla käytännössä edelleen agraariyhteiskunta. Useimmissa asioissa jäljessä Kotilinjan 1960-lukua 20-30 vuotta.

Tiedonvälitys: Puhelinverkko kattaa suurimman osan teollistuneesta maailmasta. Radiolähetykset kuuluvat puhelinverkkoa vielä laajemmalle. Kuvalähetykset (paik. telefonoskooppi tai "putki") alkaneet 20 vuotta sitten ja ovat leviämässä. Sanomalehdet ovat tärkein massamedia teollistuneissa maissa. Sateliitteja ei vielä ole mutta sellaisia kehitetään. Tietokoneet (paik. digitaalilaskijat) ovat lapsenkengissään ja niitä on alle 100 koko planeetalla.

Lääketiede: Rinnastettavissa Kotilinjan 1960-lukuun, tosin röntgenlaitteet ovat käytössä vasta paikoitellen ja niitä käyttävät sairaalat eivät ymmärrä säteilyriskiä kunnolla. Satunnaiselle asiakkaalle tämä ei ole ongelma. Lääkeaineita koskevat säännökset vaihtelevat huomattavasti ja paikallisia lääkkeitä kannattaa enimmäkseen välttää.

Kuljetus: Lentoliikenne on kattavaa mutta käyttää turboroottoreita, maailmanlaajuinen liikenneverkko mutta yksittäiset lennot hitaita ja useat välilaskut ovat tarpeen. Laivaliikenne rahtipainotteista. Rautatieverkko käytössä etenkin pitkien välimatkojen alueella. Henkilökohtaiset moottoriautot yleisiä mutta liikennesääntöjä ei juurikaan ole standardoitu. Heliumtäytteisiä ilmalaivoja käytetään ylellisyysristeilyihin.

Energia: Fossiilisilla polttoaineilla toimivat polttomoottorit tehokkaassa käytössä. Suuremmat laitokset polttavat kivihiiltä, liikkuvat laitteet käyttävät maaöljytuotteita. Ydinreaktioita tutkitaan mutta ydinreaktorit (paik. atomireaktorit) ovat vasta kokeellisia. Kehittyvillä alueilla pienimuotoista vesivoimaa, eläimiä ja hiiltä.

Sotateknologia: Lähellä 1940-luvun tasoa. Taistelulentokoneita, panssarivaunuja, ohjuksia, tutka (paik. heijastaja). Ei ydinaseita, mutta runsaasti kemiallisia aseita.

Talous: Kasvava maailmanlaajuinen ekonomia, levenevä kuilu varakkaiden ja pienituloisten välillä. Ei maailmanlaajuisesti tunnustettua valuuttaa, mutta Constatesin dollari, Argentinan peso ja Japanin ryo ovat tunnustettuja lähiseudullaan. Kulta- ja hopeastandardit käytössä. Syrjäseuduilla vaihdantatalous yleistä.

Populaarikulttuuri: Alueittain pirstoutunutta.

Huomioitavaa: Infinity Unlimitedilla on tällä paralleelilla hyvin rajoitettu läsnäolo. Pysyviä tukikohtia on vain kaksi, yksi Hong Kongissa ja yksi Des Moinesissa, USA:ssa. Tarkkaa kartoitusta eri alueista ei ole tehty ja vierailijaa kehotetaan hankkimaan tarkemmat tiedot kohteestaan Infinity Communication Officesta.

näkymiä


Dixie-2:n autot ovat isoja, tilavia ja äänekkäitä. Suurempien autojen matkustamot on monesti rakennettu olohuonemaisiksi.

Argentinassa valmistettu perheauto MAZ-541
Argentinalainen limusiini, NZF W9CategoryDixie2 - CategoryMaailmat
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki