Revision [1370]

This is an old revision of Blinitsja made by AdminDare on 2010-11-10 10:17:17.

 

blinitsja


Toinen venäläinen talo.

Arkadi Ivanovich Bulaski - Talon juoppo pää. Oli aiemmin Kheruefin konsuli mutta tämän kuoltua hylkäsi hallinnon.
 

Lavro Kravtsiv - Kemisti, Gullfellissa.
 

| Mily Bruschlaf - Saksan neuvostotasavallasta vuonna 1993 kotoisin oleva schatzgräber.
 
CategoryCoventry - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki