Revision [754]

This is an old revision of Blinitsja made by AdminDare on 2010-02-19 00:20:37.

 

blinitsja


Toinen venäläinen talo.

Arkadi Ivanovich Bulaski - Talon juoppo pää.
 

Malika Shefera - Kazakhstanin neuvostotasavallasta vuodesta 1984 peräisin oleva kolmikymppinen nainen.
 

Mily Bruschlaf - Saksan neuvostotasavallasta vuonna 1993 kotoisin oleva schatzgräber.
 
CategoryTausta - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki