abu assiad


Arabialainen talo, tiukan salafi-islamilainen.

Hamal bin-Kayaal - Talon pää, saudilainen arabi 1940-luvulta, saapui CL 4. Coventryn arabiyhteisön aiempi imaami (ennen oppineemman Muammadin saapumista, määräävä ja tiukka. Haavoittui kahdessa taistelussa Infinityä vastaan, ja on menettänyt vasemman kätensä.
 

Usmah bin-Jamil - Kemisti vuoden 1978 Al Qasimin emiraatista.
 CategoryCoventry - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki