Revision [1345]

This is an old revision of Tosa made by AdminDare on 2010-11-10 09:57:26.

 

tosa


Japanilainen talo.

Gombei Mizoguchi - Ehkä viisikymmenvuotias japanilaisen keisarillisen laivaston majuri 1960-luvulta, maailmasta jossa Toinen maailmansota oli Japanille selvästi voitokkaampi.
 


Hyotaru Tojo - Kolmikymppinen japanilainen mies, puhuu venäjää paksulla korostuksella.
 
CategoryTausta - CategoryCoventry - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki