Revision [548]

This is an old revision of SayidinTalo made by AdminDare on 2009-11-27 14:48:07.

 

sayidin talo


Arabialainen talo, yksi monista.


Yasaman - Kolmekymmenvuotias mesopotamialaisshia Bagdadista vuodesta 1805. Kaveriaan Yahyaa maailmaa nähneemmän ja tasaisemman oloinen.
 CategoryTausta - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki