Revision [475]

This is an old revision of SayidinTalo made by AdminDare on 2009-11-27 10:22:40.

 

Sayidin talo


Arabialainen talo, yksi monista.


Yasaman - Kolmekymmenvuotias mesopotamialaisshia (irakilainen?) vuodesta 1805. Kaveriaan Yahyaa maailmaa nähneemmän ja tasaisemman oloinen.
 CategoryTausta - CategoryTalot
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki