Wiki source for Kotiinpalanneet


Show raw source

=====kotiinpalanneet=====

Coventrylaisia, jotka ovat päässeet takaisin kotiin, tai ovat löytäneet paikan josta eivät enää tahdo lähteä minnekään.

===ming-2===

{{image url="images/su-chu_koh.jpg" width="50"}}**Su-chu Koh**, Kiina [[SicSemper033| (033: Nanjing)]]
::c::
===dixie-2, natiivit===

Kaikki Dixie-2:lta kotoisin olleet coventrylaiset ovat palanneet koteihinsa.

{{image url="images/lu_liao.jpg" width="50"}}**Lu Liao**, Kiina [[SicSemper037| (037: Avaruusjuna)]]
::c::
{{image url="images/eva_de_la_rosa.jpg" width="50"}}**Eva de la Rosa**, Argentina [[SicSemper037| (037: Avaruusjuna)]]
::c::
{{image url="images/john_llwellyn.jpg" width="50"}}**John Llwellyn**, USA [[SicSemper037| (037: Avaruusjuna)]]
::c::
{{image url="images/hyotaru_tojo.jpg" width="50"}}**Hyotaru Tojo**, Japani [[SicSemper037| (037: Avaruusjuna)]]
::c::
{{image url="images/tae-woo_ron.jpg" width="50"}}**Tae-woo Ron**, Korea [[SicSemper037| (037: Avaruusjuna)]]
::c::
{{image url="images/tung-mei_hsueh.jpg" width="50"}}**Tung-mei Hsueh**, Kiina [[SicSemper037| (037: Avaruusjuna)]]
::c::

===dixie-2, muut===

{{image url="images/klaus_derstedt.jpg" width="50"}}**Klaus Derstedt**, Soziren [[SicSemper019| (019: Golfin säännöt)]]
::c::
{{image url="images/heidi_mitte.jpg" width="50"}}**Heidi Mitte**, Soziren [[SicSemper019| (019: Golfin säännöt)]]
::c::
{{image url="images/gunther_mannheim.jpg" width="50"}}**Gunther Mannheim**, Soziren [[SicSemper019| (019: Golfin säännöt)]]
::c::


----
CategoryTausta - CategoryCoventry
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki