Wiki source for Aikamatkailu


Show raw source

====aikalinjojen välinen matkustaminen====

Aikalinjoista toiseen matkustetaan [[Infinity| Infinity Unlimitedin]] kuljettimilla (engl. conveyor). Kuljettimet ovat jaloilla seisovia metallilaatikoita jotka suorittavat hypyn aikalinjasta toiseen. Kuljettimen paikka (suhteessa planeettaan) ei muutu matkan aikana.

===taustalogiikkaa===

Aikalinjat sijoittuvat parakvanttitasoille (lähde: [[SicSemper022| Infinityn tiedostot]]). Yhdellä parakvanttitasolla on useita aikalinjoja. Parakvanttitasot on numeroitu; esimerkiksi [[Dixie2| Dixie-2]], [[Coventry]]| ja [[Aavikko]]| sijaitsevat parakvanttitasolla 3. Infinityn oma aikalinja, //Kotilinja// sijaitsee parakvanttitasolla 5. Infinity kykenee rakentamaan korkeintaan kahden parakvanttitason yli kulkevia laitteita, ja siten pystyy tavoittamaan maailmoja parakvanttitasoilla 3 - 7.

{{image url="images/kvanttitasot.png"}}

Eri aikalinjojen keskinäinen sijainti ilmaistaan kahdeksanulotteisilla koordinaateilla.

**Subkvantakuljettimet** pystyvät liikkumaan vain saman parakvanttitason maailmojen välillä. Infinityllä on hallussaan ainakin kahden parakvanttitason hyppyihin pystyviä kuljettimia. Kuitenkin kvanttitason ylittävään hyppyyn ei riitä pelkkä kuljetin, vaan tähän tarvitaan myös erillinen projektori. Projektorit ovat valtavia kiinteitä laitteistoja joita on verrattu monimutkaisuudessa lentokenttään. Projektoreiden käytön välttämättömyys rajoittaa huomattavasti Infinityn kykyä toimia muilla kuin omalla parakvanttitasollaan.

===kuljettimen käyttö===

Kuljettimen peruskäyttö on varsin yksinkertaista: tietokoneen tarjoamasta valikosta valitaan maailma johon halutaan siirtyä (tai syötetään maailman koordinaatit suoraan, mikäli kuljetinta ei ole ohjelmisto- tai laitteistotasolla rajoitettu vain joihinkin maailmoihin) ja klikataan "Accept". Mikäli luukku on kiinni, kuljetin käynnistää moottorinsa ja suorittaa parissakymmenessä sekunnissa siirtymisen. Suurin osa tästä ajasta on moottoreiden kiihdyttämistä, itse siirto tapahtuu sekunnin murto-osassa.

Siirron jälkeen kuljetin kalibroi itseään noin puolen tunnin ajan ennenkuin sillä voi siirtyä uudelleen. Yksi (saman kvanttitason sisällä tapahtunut) siirto kuluttaa noin 40 MJ energiaa kuljettimen akustosta.

Kuljettimen akusto ladataan vahvavirtasähköllä; tyypillisesti tätä tuottamassa on kuljettimen tukikohdassa generaattori tai luotettava verkkovirta.

===tarkempaa toimintaa===

Kuljetin lähettää ensimmäkseksi parahaaksi kutsutun pienen sensorin tarkistamaan, että kohteeseen on mahdollista siirtyä. Jos parahaka ei totea, että koko kuljetin mahtuisi kohteeseen, se kimpoaa takaisin eikä hyväksy lähtöä. Jos parahaka vioittuu eikä pääse palaamaan takaisin, kuljetin ei myöskään liiku minnekään. Parahaan tai kuljettimen turvamarginaalien säätäminen ei ole mahdollista ohjelmallisesti vaan vaatii rautatasolla tehtäviä muunnoksia.

Saapuva kuljetin syrjäyttää ilman ja muut kaasut, mutta ei pysty syrjäyttämään kiinteää ainetta (lähde: [[SicSemper017| Mialewskin katkaistu pakoyritys]]).

Kuljettimen siirtymistä ohjaa magneettikenttä, joka kattaa koko laitteen ulkopuolen. Magneettikentästä johtuen kuljettimen käytännössä kaikki uloimmat osat ovat sähköä johtavia. Lähdössä olevan kuljettimen rungon ulkopinnalla risteilee näkyviä sähköpurkauksia jotka korventavat runkoon mahdollisesti kosketuksissa olevia asioita kuten oksia tai lehtiä. Oletettavasti siirtyvän kuljettimen runkoon ulkopuolelta koskeva henkilö saisi pahoja palovammoja kosketuskohtaan. Magneettikentän on suljettava sisäänsä koko kuljetin; jos kuljettimen maadoittaa, magneettikentän muodostuminen häiriintyy eikä kuljetin pääse liikkumaan. Niinpä kuljetin ei voi lähteä esim. vedestä (tosin voi saapua veteen).

===kuljettimen rakenne===

Kuljettimien uloin kuori on metallia. Laitteen pohjassa on järeä moottori ja hyvin tehokas akusto. Moottoria ja akustoa ei ole tarkoitettu itse huollettavaksi ja niiden huoltoluukut on sinetöity. Ainakin akusto näyttää olevan mahdollista vaihtaa ilman erityisasiantuntemusta.

Moottoria ohjaa kahdennettu tietokonejärjestelmä. Perusmalleissa tietokone näyttää olevan varsin käyttäjäystävällinen.

Varsinaisen ohjelmaa ajavan tietokoneen ja moottorin on erillinen ohjauspiiri joka toimii itsenäisellä piirilevyllään. Kuljettimen tavoitettavissa olevat maailmat voivat määräytyä joko ohjelmallisesti tai laitteistoon kovakoodatusti; vaihtamalla ohjauspiirin on mahdollista vaihtaa maailmoja, joihin kuljetin pääsee. Kuljettimen kvanttitasoluokitus riippuu kuitenkin akustosta ja moottorista, ei pelkästä ohjauspiiristä.

Ainakin joissakin malleissa ohjauspiiri voi mennä lukitustilaan, jossa kuljetin ei suostu liikkumaan enää lainkaan.

===kuljettimet===

""<a href="images/container.png"><img src="images/container.png" width=200 align=right title="Matkustajakuljetin"></a>""**IESBG-1382** (rekisterinumero)

**Mallinumero:** Tuntematon
**Ensiesiintyminen:** [[SicSemper001| Jakso 1: Kaikutarkkailu]]
**Kantama:** Tuntematon
**Massa:** n. 2000 kg
**Akusto:** 300 MJ (useita hyppyjä)
**Kapasiteetti:** 2 operaattoripaikkaa, 3 matkustajapaikkaa, tilaa rahdille

Echo Surveillancen kuljetin. Löytyi vuoden 2009 Dubain ja Sharjahin rajalta, toimitti neljä ihmistä [[Kaiku55| vuoteen 1972]]. Katosi.


""<a href="images/kuljetin_rinteessa.jpg"><img src="images/kuljetin_rinteessa.jpg" width=200 align=right title="Rahtikuljetin?"></a>""**ISEKL-0086** (rekisterinumero)

**Mallinumero:** Tuntematon
**Ensiesiintyminen:** [[BarrowmaninKapina| Jakso 4: Barrowmanin kapina, flashback]]
**Kantama:** Tuntematon
**Massa:** n. 5000 kg?
**Akusto:** ? (ainakin 2 hyppyä)
**Kapasiteetti:** 2 operaattoripaikkaa, paljon rahtitilaa tai seisomapaikkoja

Securityn kuljetin, jota käytettiin tuomaan Coventrylle uusia asukkaita ainakin vuoteen 9 CL saakka. Mahdollisesti edeleen Coventryn kellariin saapuva kuljetin.


""<a href="images/maastokontti.jpg"><img src="images/maastokontti.jpg" width=200 align=right title="Kevyt sotilaskuljetin"></a>""**ISOTO-6468** (rekisterinumero)

**Mallinumero:** Boeing-ST05
**Esiintyminen:** [[SicSemper014| Jakso 14: Matalan teknologian ratkaisut]]
**Kantama:** Subkvanta
**Massa:** 3000 kg
**Akusto:** 125 MJ (kolme hyppyä)
**Kapasiteetti:** 4 operaattoripaikkaa, tarvittaessa sisään voidaan ahtaa jopa 8 ihmistä.

Erikoisjoukoilta varastettu kuljetin, pieni mutta raskaasti panssaroitu sotilasmalli. Coventrysta paenneilla on tämä hallussaan, joskin sen ohjauspiiri on lukitustilassa.

""<a href="images/robokontti.png"><img src="images/robokontti.png" width=200 align=right title="Taistelurobotin kuljetin"></a>""**ISEHK-8755** (rekisterinumero)

**Mallinumero:** Boeing-jotain
**Esiintyminen:** [[SicSemper023| Jakso 23: Ylivoima]]
**Kantama:** Tuntematon
**Massa:** Noin 1000 kg?
**Akusto:** tuntematon
**Kapasiteetti:** Tilaa yhdelle taistelurobotille tai ehkä ahtamalla kolmelle ihmiselle

Infinityn Hong Kongin tukikohtaan saapunut miehittämätön kuljetin.


**ICMHK-0217** (rekisterinumero)

**Mallinumero:** Xinzhou AJA-0014
**Esiintyminen:** ei nähty, ainoastaan opaskirja löydetty
**Kantama:** Duokvanta (2 parakvanttitasoa)
**Massa:** 4000 kg
**Akusto:** 400 MJ (useita hyppyjä)
**Kapasiteetti:** Operaattori, 6000 kg rahtia mukaanlukien korkeintaan 20 matkustajaa

Communications-osaston operoima kuljetin, jonka opaskirja löytyi Infinityn Heunggongin tukikohdasta Dixie-2:lla ja jota käytetään ilmeisesti rahti- ja matkustajakuljetukseen tähän tukikohtaan.

{{image class="right" url="images/areon_aviva.png" width="200"}}

**ICNCA-1129** (rekisterinumero)

**Mallinumero:** Areon Aviva LG
**Esiintyminen:** [[SicSemper038| Jakso 38: Tukikohta]]
**Kantama:** Subkvanta
**Massa:** 1700 kg
**Akusto:** 160 MJ (7-10 hyppyä)
**Kapasiteetti:** Rahtikapasiteetti 1000kg tai henkilökapasiteetti 8 hlöä

Infinity Contactin coventrylaisista koostuvalle ryhmälle käyttöön antama kuljetin.

----
CategoryTausta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki