Revision [791]

This is an old revision of SicSemper007 made by AdminDare on 2010-03-17 14:16:55.

 

007:


<-- 006: Divide et impera - 008 -->


"Oikeudesta päättää yksin päällikkö."
- konsuli Mizida Anguelle

 


Coventry,| maanantai 17.5. 27 CL


Hallinto antaa julistuksen että schatzgräberien asu ja opetukset ovat edelleen lainvastaisia jaPelinjohtajan mietintöjä


Tämä pelikerta oli minun mielestäni tosi hidasliikkeinen ja ärsyttävän fragmentoitunut: yksi hahmo kerrallaan teki olennaisia asioita ja muut pelaajat joutuivat odottamaan tällä aikaa. En pidä tällaisesta rytmityksestä ja koetan välttää sitä.

Teemallisesti sen sijaan pidin episodista kovasti. Oli viehättävää kun sekä hallinto että vuoden 2009 tulokkaat koettivat pelata toisiaan pussiin. Samaten oli hienoa miten paljon kulissien takaisesta kuviosta tässäkin pystyitte päättelemään vaikka kukaan Coventryn johdosta ei sitä teille avannutkaan. Muutamat jutut edelleen jäivät hämärän peittoon mutta niitä teillä ei olisi ollut oikein mahdollisuuttakaan saada selville; joka tapauksessa valtaosa tehdyistä päätelmistä oli hyviä.

Vallankäyttö on eräs pelillisistä teemoista joita koetan käyttää Sic Semperissä, eikä siis pelkästään poliittinen vallankäyttö vaan paremminkin kaikki keinot joita aktiiviset toimijat (pelaajahahmot ja NPC:t) käyttävät muokatakseen ympäristöään haluamaansa suuntaan. Toivottavasti pelaajille ei tullut sellaista kuvaa että toimenne eivät vaikuttaneet mihinkään koska tämä ei tosiaan pitänyt paikkaansa: samalla tavoin kuin hahmojen oli reagoitava kylän johdon toimiin myös johdon oli muokattava suunnitelmiaan ja aikeitaan pelaajahahmojen toimien mukaan.


<-- 006: Divide et impera - 008 -->


CategoryPelit
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki